Arkivplan.no

Arkivplan Beiarn kommune 2020

Beiarn kommune ble opprettet som egen kommune 1853 ved utskilling fra Gildeskål. 
Beiarn grenser i nord og nordøst til Bodø, i øst til Saltdal, i sørøst og sør til Rana og i vest til Meløy og Gildeskål.

Kommunevåpenet er en gull furu mot en grønn bakgrunn. Motivet symboliserer de mektige furuskogene som kommunen har vært kjent for fra gammelt av.

Navnet Beiarn er egentlig et fjordnavn, muligens av norrønt beðr, ‘bed, underlag‘, og da i betydningen ’elvebredd, strand’.