Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Lover og forskrifter

Lover og forskrifter som er relevant for arkivarbeidet

En rekke lover og forskrifter har innvirkning på arkivarbeidet. De mest sentrale er listet opp her:

Arkivloven

Forskrift om offentlege arkiv

Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver

Forvaltningsloven

Offentleglova

Laster...